Jeśli linki lub ilustracje się nie otwierają, zajrzyj proszę na tę stronę: http://www.mayil.org/eWiadomosci/2021/11.html

Mayil eWiadomości
Listopad 2021
 

Kochani czytelnicy eWiadomości,

Słowa. Zawsze mnie zadziwia moc słów, to, jak mogą one wpływać na życie twoje i innych. W przeszłości, kiedy prowadziłam kursy, za każdym razem zaskakiwało mnie, że kiedy zadawałam „zadania domowe”, ludzie zawsze je rzeczywiście odrabiali.
Później opowiadali entuzjastyczne historie o pouczających doświadczeniach; na przykład, gdy mieli na zadanie „być życzliwi” i po prostu zwracali uwagę na to, by świadomie być życzliwym, nagle rodzina i znajomi zupełnie inaczej reagowali. Albo gdy zadanie brzmiało: „Nie reaguj automatycznie, tylko działaj”, ludzie opowiadali mi, że lepiej potrafili stanąć we własnej obronie, albo że nauczyli się więcej słuchać, zamiast od razu automatycznie reagować i że czasem to zupełnie wszystko zmieniało.

W naszym newsletterze także zawsze staramy się wybierać słowa, które mogą wywrzeć wpływ na wasze życie, drodzy czytelnicy, po to, abyście mogli doświadczać większej wolności w sobie, większego zaufania, większego spokoju i większej siły wewnętrznej.

Jeśli i wy chcielibyście spróbować odrobić zadanie „Nie reaguj automatycznie”, i przekonać się, jaki wpływ wywrze to na wasze życie, przeczytajcie tekst na pełnię księżyca w tym miesiącu. To fragment pierwszego rozdziału pierwszej książki Mistrza Morya. „Głębszy sens życia” to tak ważna książka, tak podstawowa, a jednocześnie tak bardzo odnosząca się do obecnych czasów, że żaden zbiór książek duchowych nie może się bez niej obejść. ePozdrowienia od Marie


Medytacja na pełnię księżyca 19 listopada 2021

Mistrz Morya,

„Możesz być nieustannie zajęty swoim życie, a mimo to odkryć, że przecieka ci ono przez palce. Oznacza to, że musisz bardziej zagłębić się w samo życie, nadać mu znaczenie i przeżyć je prawdziwiej i głębiej. (…)

Działania rodzą się ze stanu równowagi. Kiedy nie jesteś w stanie równowagi, nie może być działania. Wówczas istnieje tylko pewna automatyczna reakcja, ale nie jest to prawdziwe działanie. Działanie może mieć miejsce tyko wtedy, gdy jesteś dobrze zrównoważony, kiedy jesteś wyciszony, kiedy rozważasz coś, kiedy jesteś w harmonii ze sobą. Wtedy naprawdę działasz, wykonujesz świadomy uczynek.

Wielu ludzi wprawdzie żyje, a mimo to nigdy naprawdę nie działa. W rzeczywistości nie poświęcają uwagi temu, co robią. Żyją automatycznie i tylko reagują automatycznie, lecz to nie jest autentyczne działanie. A zatem możesz dostrzec, że są w tobie różne elementy, które się ścierają i tworzą chaos. W efekcie reagujesz na to czy tamto, ale tak naprawdę nigdy nie podejmujesz rzeczywistego działania.

Powinieneś dojść do punktu, w którym będziesz potrafił naprawdę działać i powinieneś również móc zrobić przegląd wszystkich swoich działań. Dopóki nie staniesz się świadomy swojego życia, dopóty to, co robisz, nie będzie miało znaczenia. Działanie jest rzeczą podstawową. Twoje życie tworzy się poprzez to, co robisz, nie to, co myślisz.

Możesz się sprzeciwiać i twierdzić, że to, co ktoś myśli, jest ważne i nie zaprzeczę temu, faktem jest jednak, że to, co robisz, jest ważniejsze niż twoje myśli.

Każde działanie, każda moc w tobie – bo właśnie na tym zasadza się działanie – musi mieć wzgląd na swoje otoczenie. Działanie jest dobre, gdy jest dostosowane do swojego otoczenia. Pewne działania mogą być właściwe i korzystne w jednej sytuacji, ale niekoniecznie znaczy to, że w innej będą dobre. Dlatego musisz poznać swoje otoczenie i ocenić, co możesz zrobić, a czego nie możesz. Właśnie dlatego tak ważne jest, abyś badał swoje środowisko po to, byś wiedział: „Tak, w tej sytuacji mogę zrobić to, a gdzieś indziej, w innym czasie mogę zrobić coś innego”. Właśnie w ten sposób musisz próbować stawać się świadomy. (…)

Działanie powinno sprawiać, że coś osiągamy. Starając się działać świadomie, zrozumiesz, że poprzez swoje działania możesz coś osiągnąć. A zatem ważne jest, abyś miał cel, abyś wiedział, dokąd chcesz iść, abyś wiedział, co chcesz osiągnąć w życiu i ważne jest, abyś dostosował do tego swoje działania.

Jeśli jesteś kimś, kto nie ma celu, wówczas twoje działania mają niewielkie znaczenie, są daremne. Jeśli masz w życiu cel, bardzo wartościowy cel, wówczas każde działanie, choćby najmniejsze, będzie nasycone tą energią”.

Mistrz Morya

Geert Crevits; fragment pierwszego rozdziału książki „Mądrość Mistrza Morya 1: Głębszy sens życia © Mayil.com

© Geert Crevits, www.mayil.com

 

Mayil eNieuws
www.mayil.com

Mądrość Mistrza Morii 1: Głębszy sens życiaMądrość Mistrza Morii - Ćwiczenia Podstawy część 1MM karty

facebookMayil International * Master Morya * Geert Crevits * Słowa Mistrza Morya
Youtube YouTube.com/Moryaspiritual

Uważasz tę wiadomość za interesującą? Prześlij ją przyjaciołom.
Otrzymałeś ją od kogoś? Tu możesz się zapisać: http://www.mayil.com/PL/eWiadomosci.html
Ta wiadomość przekazywana jest w j. niderlandzkimangielskim i niemieckim.