Online lezen: www.mayil.org/eNieuws/2023/mei.html

Mayil eNieuws www.mayil.org
Mei 2023
Afdrukken? Klik hier (pdf, 5 blz)     

Liefste eNieuwslezers,

'Karakter is lot' zegt men wel eens, maar Meester Morya is niet zo fatalistisch ingesteld. Hij ziet het karakter als een combinatie van gewoontes - gewoontes die je dus ook zou kunnen veranderen.
Veranderingen aanbrengen in je leven doe je echter niet door jezelf te forceren. Geef jezelf tijd om jezelf te leren kennen zoals je nu bent. Denk na over je leven, zonder nog iets te gaan ondernemen. "Door na te denken over jouw leven, krijg je eigenlijk een soort stroom in je leven. Je krijgt zin in veranderen", zegt Meester Morya in Wijsheid 2 (hoofdstuk 4).

Waar krijg jij dan zin in? G
ebruik die kracht van je verlangen. Maak meer ruimte in je leven voor waarden zoals liefde, vertrouwen, schoonheid, vreugde,... Heb geduld met jezelf en zoek op verschillende momenten van de dag even de stilte op. Na korte tijd merk je dat je daardoor losser wordt van oude routines en dat je vrij wordt om nieuwe keuzes te maken. De veranderingen gebeuren uiteindelijk bijna vanzelf, doordat de uiterlijke wereld zich begint te schikken naar je nieuwe innerlijke patroon.

Hieronder zes boeiende fragmenten uit onze boeken rond dit onderwerp. Laat je inspireren! Groetjes van Marie


Meester Morya

Bezinningsteksten voor de volle maan van 5 mei 2023:

Meester Morya,

  Morya Kracht 3: Mens en maatschappij


I. “Innerlijk tot orde komen, tot begrip komen, tot eenvoud komen, is altijd iets van oorzakelijk verband. Je vormt dan als het ware je eigen wereld, je bent dan de oorzaak van je eigen betere wereld. Als je dus innerlijk tot orde komt, tot een vereenvoudiging van je leven, tot een dieper begrijpen van je eigen wezen, dan begin je jezelf te zijn ook in de uiterlijke wereld.

Durf je eigen innerlijk te hanteren. Durf te zien dat je een bepaald karakter hebt dat voortkomt uit gewoonten en dat je dus in dat karakter kan ingrijpen en kan zeggen: “Wat wil ik met mijn leven? Hoe wil ik vooruit?” Wanneer je dat aanpakt, wanneer je met andere woorden jezelf aanpakt, dan kan je daar een orde in krijgen, dan kan je eenvoudiger worden en daardoor ook nuchterder in het leven staan, dat je weet: ‘bepaalde zaken in het leven zijn moeilijk te verwerven, moeilijk te ordenen en ook moeilijk te beheersen.’ En dat moet je durven doen. Durf in je eigen leven te staan en daar te proberen de beheersing te krijgen van de verschillende facetten van je eigen wezen.”

Meester Morya

Fragment uit Morya Kracht 3, hfst 3 © Mayil.com, Geert Crevits

* * *

  Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte

II. “Het verlangen is iets groots wat je van het één naar het ander kan brengen. Als je je verlangen vernieuwt ten opzichte van je medemensen en ten opzichte van wat je in deze wereld wil bereiken, dan zal je jezelf vernieuwen.

Je hoeft niet bang te zijn van deze dingen. Denk niet dat je geen verlangens mag hebben. Nee, een verlangen is een heel groot iets, probeer te leven met verlangens en als je vindt dat je niet voldoende verlangens hebt - want dat kan - bekijk dan je verlangen opnieuw en zie in welke richting je het kan sturen.

Wanneer je met dingen omgaat in je wezen die duidelijk zijn voor jezelf maar niet voor anderen, kijk dan eens naar je verlangen: welk is je verlangen?

Leer om te gaan met dit verlangen als met iets broos, subtiels, iets wat heel belangrijk is in je leven. Het is het verlangen dat je in staat zal stellen om dingen te doen op deze aarde.”

Meester Morya

Fragment uit Morya Wijsheid 5, hfst 12 © Mayil.com, Geert Crevits

* * *

  Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud


III. “Elke centimeter geduld is belangrijk. Alles wat je in je leven doet, zou je kunnen zien als een uitdrukking van geduld. Nu is dat een eigenaardige uitspraak want Ik wil dat je vooruitgaat en Ik wil ook nog dat je in een bepaald tempo vooruitgaat. En toch verbind Ik daar onmiddellijk aan: geduld, geduld, geduld. Want als je dit niet hebt, lukt het niet echt. Als je gehaast bent, zal je nooit komen waar je moet zijn.

Als je geduld hebt en in jezelf kan afdalen om te wachten, om te strijden, maar dan vanuit een stilte, zal je vinden wat je nodig hebt. (...)

Een nieuw idee is als een nieuw kind, het moet voedsel krijgen doordat je het aandachtig met een energie van liefde bekijkt. Als je zo omgaat met de nieuwe dingen die er in jouw leven plaatsvinden, juist in de diepte van je hart, dan zal je weten dat het ene idee niet het andere is. Een bepaald idee kan heel mager zijn, heel schraal, geen kans hebben op leven omdat het eigenlijk niet gedragen is vanuit liefde. Een idee dat gevoed wordt vanuit liefde kan een heel groot leven krijgen op deze aarde.

Als je met een plan bezig bent om iets te gaan doen in je leven, wees dan zo goed om dat eigenlijk te beminnen, om daarvan te houden. En je zal zien: het plan zal anders uitwerken dan als je er alleen maar op een verstrooide, afwezige manier mee bezig bent, zo van: ‘hop, heel vlug, dit of dat en nog dit of dat doen.’”

Meester Morya

Fragment uit Morya Wijsheid 2
, hfst 5 © Mayil.com, Geert Crevits

* * *

  Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan
IV. “In de stilte ontdek je wie je bent, wat je ideeën en wat je gevoelens zijn. In de stilte ontdek je het doel van je leven. Dan kan alles naar voren komen en kan het zijn dat je de liefde, de deugdzaamheid, de vrede, het geduld en iedere actieve kracht ontmoet.

Alles wat je in de stilte kan ervaren, is belangrijk. Vandaar dat mensen die daarin kunnen geloven en daarin kunnen staan, zich onvermijdelijk in een opbouw en een vernieuwing bevinden. Wanneer je een tijdje in de stilte kan leven, kom je daar altijd gesterkt uit. Iedere keer dat mensen in de stilte kunnen gaan en erin geloven, weten ze van zichzelf dat ze niet alleen sterker, maar ook rustiger, vrediger en liefdevoller geworden zijn.

Deze zaken zijn heel belangrijk. Het wil niet zeggen dat je de wereld moet ontvluchten. Integendeel, want je kan de stilte in jezelf vinden zelfs temidden het grootste rumoer. In het station bijvoorbeeld, waar mensen komen en gaan, of op de kermis, waar mensen zichzelf eigenlijk verliezen. Je kan overal in de stilte komen, als je dat echt wil en reeds de weg naar de stilte gevonden hebt.

De stilte, de diepe vrede die in jou is, is onafhankelijk van de aarde want het is jouw eigen ervaren van het bruisende leven zelf. Wanneer je daarin kan geloven, dan sta je op je plaats, ook op aarde.

Leer dus de stilte te ontdekken in jezelf. Leer ook in te zien dat de dingen die daaruit naar voren komen, heel belangrijk zijn. Daar kan je nieuwe ideeën krijgen over je leven, de werkelijkheid rond je en de wereld. En dan kan je deze ideeën ook op een rustige en bijna vredige manier verwoorden.

Als je met vernieuwing naar buiten wil komen, is de voorwaarde dat ze geboren wordt vanuit de stilte, want dan heeft ze een grond. In de stilte wordt aan wat je wil bereiken een solide basis gegeven. In de stilte weet je op welke manier je tot inzicht kan komen.

(...)

Wees erop bedacht, als je in de stilte van jezelf gaat, dat je dan tot de echte kennis komt van deze aarde, van jezelf, van alle dingen. Dan pas wordt het leven op de aarde boeiend, want je zal zien dat verandering op verandering optreedt, ook in je eigen leven, en dat blijft zo. Het is niet dat je dan opgesloten wordt in een bepaald patroon. Integendeel, je komt los van elk patroon. Je wordt vrij en je leert de dingen kennen zoals ze in werkelijkheid zijn. Dit is het hele mooie, dat je tot echte kennis komt”

Meester Morya

Fragment uit Morya Wijsheid 8, hfst 10 en 11 © Mayil.com, Geert Crevits

* * *

  Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen


V. “Als je je altijd stoort aan jezelf, aan de dingen die aanwezig zijn maar die je niet begrijpt, die je niet kan veranderen en waar je zelfs moeilijk mee kan leven, dan moet je weten dat je deze dingen naast je neer mag leggen. En toch blijven kijken naar jezelf, toch blijven zoeken naar je eigen innerlijk, naar het geluk in jezelf.

Het gaat er niet om met allerlei dingen bezig te zijn waar je geen kant mee op kan. Nee, het komt erop aan om tot rust te komen met alles wat er is. Je moet je niets wijsmaken en zeggen: “Ja, ik zal dit eens rechtzetten en ik zal daar eens mee bezig zijn en ik zal dit veranderen in mezelf.” Zo gemakkelijk is dat nu eenmaal niet.

Wanneer je jezelf probeert te veranderen, kan je dat natuurlijk, maar dat betekent dat je dan je wil in jezelf plaatst en dat je een heel sterke energie in jezelf toelaat. Wanneer je dit kan, komt er inderdaad een verandering en kan je zien dat je zelfs de meest weerbarstige toestanden tot de orde kan roepen en in jezelf een nieuwe kracht kan zetten naast datgene wat je wil veranderen. Want ga je iets veranderen in je leven, dan moet je daar een nieuwe kracht naast zetten. Dat betekent dat je met nieuwe dingen bezig moet zijn.

Neem bijvoorbeeld een bepaalde gewoonte die je doorziet. Als het om een slechte gewoonte gaat, moet je niet alleen met deze slechte gewoonte bezig zijn - om ze te veranderen - je moet er iets naast zetten wat interessant is en krachtig en nieuw. Als je jezelf wil veranderen, moet je tegelijk met het oude en met het nieuwe bezig kunnen zijn.

Het heeft geen zin om bijvoorbeeld te zoeken hoe je moet ophouden met een kwalijke gewoonte die je steeds in verlegenheid brengt en hoe je daarmee bezig moet zijn, tenzij je er iets naast zet wat nieuw is en wat voor jou oorspronkelijk is en belangrijk. Als je op twee vlakken gaat werken, met het oude en met het nieuwe en als je meer aandacht geeft aan het nieuwe dan aan het oude, dan ben je goed bezig. Dan kan je heel mooie veranderingen aanbrengen in jezelf.”

Meester Morya

Fragment uit Morya Wijsheid 6, hfst 1 © Mayil.com, Geert Crevits

* * *

  Morya Wijsheid 1: Bewust handelen


VI. “Je moet op het moment dat je gerust hebt en weer aan het werk gaat heel alert zijn, want dit is het belangrijkste moment, belangrijker zelfs dan het werk zelf. Bezin voor je begint. Zeg eerst: “Wat is nu belangrijk?” Kijk daar heel goed naar. Want op dit belangrijke moment geef je een kleine oriëntatie aan je leven. En deze kleine oriëntatie die je aan je leven geeft, kan een grote oriëntatie worden. Het maakt dat je bijvoorbeeld iets opneemt wat je al duizend keer gedaan hebt, en het nu voor de duizend en eerste keer gaat doen, en zo kan je doorgaan.

Dus wanneer je uit een rust komt, heb je een moment dat je denkt: ‘en nu?’ Als je je hiervan bewust kan worden, kan je op dat moment een verandering aanbrengen. Heel gemakkelijk zelfs: door bijvoorbeeld niet dat ding te doen voor de duizend en eerste keer, maar in de plaats iets op te nemen voor de eerste keer. Dan heb je een stap gezet die belangrijk is. Op zo’n moment is er liefde in het spel.”

Meester Morya

Fragment uit Morya Wijsheid 1, hfst 13 © Mayil.com, Geert CrevitsMayil eNieuws

Lezingen en workshops
door Marie

  Workshops en lezingen

*** Workshop 'Aarden' volgens de boeken van Meester Morya
In Watou

Op zondagnamiddag 16 juli 2023

Bij Jasper en Bárbara ten huize "Terra Vita" in Watou

Meester Morya spreekt in zijn boeken heel vaak over de aarde en haar enorme belang voor ons als mensen. Onszelf spiritueel ontwikkelen kunnen we niet zonder ook in de juiste relatie te staan met de aarde. Daar gaan we in deze workshop dieper op in. Met meditaties, vraag en antwoord en boeiende tekstfragmenten uit de boeken van Meester Morya.

Voor max. 20 deelnemers

Info / Inschrijven
Info / Inschrijven:
www.morya.org > Samenkomen > Lezingen/WorkshopsMayil eNieuws

Nieuw op www.morya.org

Volle maan brieven van 2015:

  Volle maan brieven

Ons inspirerende en uitgebreide nieuwsbrief-archief werd aangevuld met de dertien volle maan brieven van het jaar 2015.
De verschillende inleidingen en prachtige bezinningsteksten zijn het zeker waard om opnieuw gelezen te worden!

Een aantal nieuwsbrieven gaan gepaard met audio, video of een pdf om uit te printen.

Moeite met kiezen uit de hele lijst? Laat het lot je een handje helpen en klik gewoon op de kies-knop bovenaan.

www.morya.org
> Wijsheid
> Volle maan brievenMayil eNieuws

Vraag het aan Morya

  Start Online Advies

Op www.mayil.com staan de Morya kaartjes dag en nacht voor je klaar.

Klik op "Online advies - START" als je met een specifieke vraag zit,

of kies voor "Levenslessen - START" als je vindt dat het formuleren van de juiste vraag te moeilijk is, of als je gewoon advies in het algemeen wenst van Meester Morya.

Neem er wat tijd voor, pak er pen en papier bij en na een paar vragen zit je algauw in een heus privé-consult met de geliefde Meester.

De kaartjes geven je richting, duiding, inzicht en perspectief. Hun hulp is niet te onderschatten!

Vraag het aan Morya

www.mayil.com
> Vraag het aan MoryaMayil eNieuws

Publicaties bij Mayil Publishing House

Ontdek al onze inspirerende boeken, werkboeken, audio en kaartensets.

Klik op de afbeeldingen om naar Mayil.com te gaan, waar je van elke publicatie een inkijkexemplaar vindt, samen met citaten, een lijst van titels en meer.

Morya Wijsheid reeks

Morya Wijsheid boeken

Morya Kracht reeks

Morya Kracht boeken

Morya Bezinningsboekjes

Morya Bezinning

Morya Werkboeken en Spiritueel Dagboek

Werkboeken en Spiritueel Dagboek

Morya kaartensets

Morya kaartensets

Volle maan boekjes (BOEK + CD)

Volle maan boekjes

Luister-cd's

Luister-cd's

Luisterboek "Bewust handelen"
voorgelezen door Geert Crevits

Luisterboek

*** Keuzehulp ***

Moeite met kiezen uit al die razend interessante publicaties? Bekijk onze keuzehulp om het juiste artikel voor jou te vinden.

www.mayil.com
> Publicaties
> Keuzehulp

Mayil eNieuws
www.mayil.com
Mayil vzw is een kleinschalige non-profit organisatie
Steun onze werking via jouw aankoop
of met een gift op BE80 7380 3514 8677


Vind je deze nieuwsbrief de moeite waard? Stuur hem door naar je vrienden.
Heb je deze nieuwsbrief via-via gekregen? Inschrijven kan op www.mayil.org

Reacties op deze nieuwsbrief? Klik 'beantwoorden' en laat ze ons weten.
Deze nieuwsbrief bestaat ook in het Engels, het Pools en het Duits.