Online lezen: www.mayil.org/eNieuws/2022/januari.html

Mayil eNieuws www.mayil.org
Januari 2022
Afdrukken? Klik hier (pdf, 6 blz)     


Liefste eNieuws lezers,

Meester Morya spreekt af en toe over hoe je als mens tot een dialoog kan komen met de dingen waar je mee bezig bent, als je maar helemaal rustig en gefocust bent. Die dingen kunnen je dan van alles vertellen; wat je kan doen, wat je beter niet zou doen, waar het eigenlijk om draait en zelfs wie je bent.
Die dialoog hoeft niet met woorden te gebeuren, het kan ook gewoon een soort uitwisseling van weten zijn. Het is een heel aangenaam ervaren maar je moet het wel regelmatig doen om echt te beseffen dat het gebeurt - het is zoiets onopvallends dat je soms niet eens doorhebt dat je het deed. Maar als je eenmaal de gewoonte hebt ervaar je zo'n diep en verheffend gebeuren dat zelfs de domste werkjes intens en boeiend worden
.

De sleutel om naar die dialoog te gaan is de combinatie van drie dingen: concentratie, het aanvaarden waar je mee bezig bent, en de rest van de wereld eventjes helemaal laten gaan. En het beste is, het heeft allerlei positieve gevolgen voor je leven, veel meer nog dan je denkt! eGroetjes van Marie

“Ieder moment van concentratie is belangrijk.”
(Morya Wijsheid 8, hfst 7)

* Wie deze dialoog-met-de-dingen in de boeken van Morya wil opzoeken, bekijk zeker Wijsheid 8 (hfst 7), Kracht 3 (hfst 9) en Kracht 7 (hfst 5)


Meditatie voor de volle maan van 18 januari 2022:

Meester Morya,

"De kracht van het aanwezig zijn in hetgeen je doet is heel belangrijk. Kijk dus naar je leven en probeer aanwezig te zijn bij wat je doet, want anders loop je naast jezelf, met als gevolg dat je dan dingen doet waar je achteraf van denkt: ‘ik had het anders moeten doen.’ Als je wel aanwezig bent bij wat je aan het doen bent, dan kan je onmiddellijk corrigeren en dan kan je daaruit leren.

Het betekent ook dat je op zo’n moment geconcentreerd bezig bent en daardoor met heel veel dingen geconfronteerd wordt die nieuw zijn voor je. Want je zal zien dat de werkelijkheid van het dagelijkse leven heel uitdagend kan zijn en dat, wanneer je alert bent, je dan eigenlijk een bloem wordt. Dat je dan zoiets bent als diegene die in die concentratie tot een openheid komt en tot het ontvangen van licht.

Het is heel belangrijk dat je dit leert zien in je gewone leven. Het gaat er niet om bijzonder te zijn in het leven, het gaat erom bezield in het leven te staan en van daaruit te leren wat het is te ontvangen. Want het leven zelf biedt zich aan wanneer je je ervoor openstelt. Dit is heel eenvoudig, maar het is wel een lastig en een moeilijk iets, want in een concentratie staan betekent dat je dingen loslaat, dat je de andere dingen probeert te vergeten, en dat kost moeite.

Je moet dus leren om dingen te aanvaarden die voor je staan en je daar ten volle in te engageren en te zien wat je daaraan kan doen en hoe je je daaraan kan geven. En tegelijk mag je niet verstrooid zijn, dat wil zeggen: je mag niet te veel opnemen, want anders kan je het niet in je leven plaatsen en dan wordt het ook niet een stukje van je eigen leven.

Streef er dus naar om je uit te drukken in wat je aan het doen bent en probeer van daaruit een soort oneindigheid in je leven te bereiken, zodat je het ‘grote contact’ realiseert, namelijk dat je bewust weet dat alles één is en dat er vanuit die eenheid een stroom van liefde naar je toe komt. In het dagelijkse leven kan je dit ervaren.

De aarde is goed, ze is een goede plaats om te leven. Het is dus niet verkeerd om van de aarde te houden en het is zeker niet verkeerd om je te engageren op deze aarde. Maar doe het vanuit een zekere liefde, vanuit een polariteit: dat je je gericht voelt, ten opzichte van de aarde, in nieuwe dingen.

Je moet weten dat de aarde altijd vernieuwend werkt. Er is een systeem dat aangebracht is om de mens de dingen te leren zien zoals ze zijn. Dikwijls zit de mens in een versluierde toestand, hij kan niet merken wat er aan de hand is. Vandaar, de realiteit is een heel groot gegeven. Het betekent dat niets op zichzelf staat, dat het allemaal in verbinding staat, het één met het ander. Als je de totaliteit kan zien in een klein detail, dan is het zo dat je daar een heel mooie verbinding mee kan beleven en dat je vanuit deze verbinding zelf tot een bloei kan komen. Het betekent een echte concentratie, het betekent het echte ervaren en aanvaarden van het leven.

Wanneer je open komt voor de werkelijkheid die voor je staat, zal je merken dat er heel veel in je innerlijk gebeurt: een soort respons, een soort antwoord dat je geeft aan de werkelijkheid die voor je staat.

Je moet weten dat de werkelijkheid niet altijd mooi is. Als je de dingen leert zien, betekent het dat je ook het niet-mooie moet kunnen aanvaarden en dat je door dat niet-mooie heen moet kunnen kijken tot je ook van dat minder mooie of van het niet-mooie, het mooie kan zien. Dat is geen tegenstelling. Het betekent wel dat je de diepte van het leven benadert."

  Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid

Meester Morya

Geert Crevits - fragment uit hoofdstuk 5 van Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid © Mayil.com


 


Mayil eNieuws

Voorjaarsactie bij Mayil:

Luister-cd's aan halve prijs!

De luister-cd's staan tijdelijk aan halve prijs bij Mayil. Haal ze in huis!

Alle Morya luister-cd's
met 50% korting


Normaal 20 euro per stuk
Nu voor slechts 10 euro

De vijf cd's zijn stuk voor stuk juweeltjes waarin uiterst praktisch advies voor je dagelijkse leven afgewisseld wordt met diepe levenswijsheid en verlichte filosofie.

Door herhaaldelijk naar de teksten te luisteren ontwikkel je een pakket persoonlijke inzichten waar je steeds op terug kan vallen wanneer je het leven even niet meer goed begrijpt of door twijfels en zorgen overvallen wordt.

Info / Bestellen
www.mayil.com > Morya Luister-cd's

Wie geen cd-speler meer in huis heeft, kan de vijf cd's als pakket tijdelijk voor 58 euro samen op één USB-stick bestellen. Interesse? Stuur ons een mailtje.

Morya Luister-cd "Shakti"

1. Tegenwoordigheid van geest (13:06)
2. Blij zijn met de dag die voorbij is
(15:43)
3. Liefdevolle communicatie
(13:03)
4. De beloning is reeds aanwezig in je hart
(18:32)
5. Breng licht in de generaties voor en na jou
(12:38)


Citaten uit Morya Luister-cd "Shakti"

"Probeer altijd te voorkomen dat je jezelf vermoeit, vermoeid wordt en vermoeid blijft, dit is niet goed. Als je voelt: ‘ik heb een tijdlang te veel gedaan, het heeft mij te grote inspanningen gevraagd, het kostte mij te veel moeite’, zet een stapje terug."

"Werken aan jouw leven is niet vanzelfsprekend. Want er kunnen zoveel dingen zijn die dreigen tussen te komen, te interfereren dat je soms echt niet weet waar je hoofd staat. Dit moet je proberen te voorkomen, desnoods schrijf je dingetjes neer, je maakt een lijstje met zaken die belangrijk zijn, die onbelangrijk zijn en dan kijk je wat werkelijk kan en niet kan, en dan moet je voor jezelf durven zeggen: ‘dit is wat ik wil, niet wat de ander wil, maar dit is mijn leven.’"

"Als je angstig wordt, moet je niet weglopen van die angst, durf te kijken naar: ‘waarom ben ik angstig? Wat houdt mij tegen om mezelf te zijn? Waar ben ik bang voor, dat anderen mij zouden ontkennen, dat ik hen zou verliezen, dat ik alleen zou zijn?’ Dat kunnen allemaal zaken zijn die meespelen en het is goed om daar af en toe met iemand die je graag mag over te spreken, dan weet ook die ander wat er speelt in jouw leven en dat kan jullie naar elkaar toe brengen."

"Als er een traumatische gebeurtenis was in jouw leven, als je iets hebt moeten missen wat je erg verlangde, je vader, je moeder die er niet was of die er was om jou af te kraken, af te breken, hetgeen je verlangde werd niet ingevuld, wat belangrijk was voor jou kon je niet vinden, dit zijn allemaal zaken die traumatisch kunnen zijn op een bepaald moment en die je bijna lijfelijk met je meedraagt, dat je je soms echt niet goed voelt of verdrietig en niet weet waar het vandaan komt, dan hoef je jezelf daar nooit een verwijt over te maken."

"Uiteindelijk leer je moeilijkheden doorzien. Uiteindelijk leer je, stukje bij beetje, jezelf kennen. Uiteindelijk leer je een stapje vooruit te zetten, al was het maar een millimeter, al was het maar iets waar je voelt van: ‘door die poging die ik nu onderneem, kom ik werkelijk vooruit. Ik win terrein, ik overwin mezelf. Ik zie dat ik een nieuw toekomstbeeld maak, (...)’"

Morya Luister-cd "De logica van het hart"

1. Het oneindige bewustzijn (22:18)
2. God, doe Jij het voor mij (16:28)
3. Het ware koningschap (17:50)
4. De vernieuwing in je leven (13:29)


Citaten uit Morya Luister-cd "De logica van het hart"


"Als je in de diepte gaat en die innerlijke parel, die ontdekking doet in jezelf dat daar dat ongekwetste en onbezoedelde geluk aanwezig is, dan kan je van daaruit alles aan, hoe ook de omstandigheden zijn. Dan kan je uit alles leren om de wrevel te overstijgen, de moeilijkheden van het ego te doorzien, de listen van het bestaan te leren kennen en er niet aan ten onder te gaan, maar integendeel gewapend te zijn vanuit de vrede van je hart om dingen te doen op een heel speciale manier, één met jezelf, één met de oorspronkelijkheid van jouw wezen."

"Je kan, je mag je ergeren aan de dingen, aan de mensen, aan je ouders. Maar dit biedt nooit een oplossing."

"Er kunnen zoveel zaken zijn die een rol spelen in jouw leven, dat je uiteindelijk niet meer weet van wat je wel en niet kan en mag en moet doen. En in dat oude en versleten gevecht kan het zijn dat je inderdaad vergeet jezelf te zijn"

"Plots is het zo dat ik tussen de tegenstellingen door mezelf ontmoet. En dan heb ik die bakermat, heb ik ditgene gevonden waarin ik kan herboren worden"

"Wanneer iets noodzakelijk is voor mij, zal ik het zeker ontmoeten. Wanneer iets in mijn leven moet gebeuren wat van betekenis is, komt het in mijn bestaan. Ben ik erop voorbereid, ik zal het herkennen. Heb ik mijn best gedaan, ben ik eerlijk geweest, ik zal de eerlijkheid herkennen, die ook bij de ander is. Ben ik liefdevol geweest, al was het maar één moment, ik zal de liefde van de ander herkennen."

"Men moet niet zoeken naar schuldigen, je moet jezelf ook niet schuldig voelen. Er moet gewoon gezocht worden: wat is het alternatief, hoe kan het anders, hoe kan het beter?"

Morya Luister-cd "De vreugde van het samen Zijn"

1. De nood aan een Nieuwe Tijd (10:02)
2-3-4. Meditatie met de kracht van onze verbeelding (7:07)
5. Het verhaal van de ander is jouw verhaal (24:02)
6. De zachte liefde van Morya (9:28)
7. Grenzen verleggen (11:29)
8-9-10. Meditatie in eenheid en zegening (5:30)


Citaten uit Morya Luister-cd "De vreugde van het samen Zijn"


"We kunnen samen een korte meditatie doen, waarin we de kracht van onze verbeelding gebruiken, de visie in ons hart van het licht. Stel je voor dat tijd, afstand geen rol speelt en dat je je innerlijk kan verplaatsen naar een kleine uithoek van deze wereld, dichtbij, veraf, maakt niets uit. (...)"

"Na deze meditatie kan je eigenlijk rustig bij jezelf komen. Want als je iets goed gedaan hebt voor iemand anders, dan pas kom je tot jezelf. En in wezen zo sterk zelfs dat je na verloop van tijd kan voelen dat, als je je daarop instelt, elk van die verhalen van de anderen jouw verhaal is."

"De wereld wordt er beter van, want als je innerlijk sterk wordt, kan je vanuit die ervaringen makkelijk beslissingen nemen voor het goede in de richting van de ander, van de anderen, kan je makkelijker die ander, jouw kind, jouw man toelaten in jouw hart."

"Je moet je nooit forceren, je moet het niet omkeren en denken: ‘ja, ik zou eigenlijk de hele tijd moeten kunnen mediteren en een klein, klein beetje werken.’ Neen, dat is natuurlijk valsspelen. Er moet op dit moment op deze wereld geleefd worden met de dagdagelijkse dingen van het bestaan. Het leven zelf moet structuur hebben, er moet geademd worden, er moet geleefd worden, gegeten, gedronken, er moeten dingen gedaan worden, er moet gewerkt worden. En dit is heel erg concreet en misschien zelfs zeer confronterend. Loop niet weg uit je gezin, uit je werk, uit je toestand, uit de moeilijkheden op je werk. Het is juist die moeilijkheden die moeten getransformeerd worden vanuit dat innerlijke perspectief, maar dat innerlijke perspectief kan je meer en meer beheersen."

"Als je Mijn naam uitspreekt in je hart ben Ik er. Als je weet: ‘ik heb gevraagd dat Hij er zou zijn’, dan kan je ervan uitgaan dat Ik er ben. Vanuit die eenheid kunnen wij leven. En het is belangrijk voor jou dat je dit weet. Dat je weet dat we samen vooruit kunnen en dat je innerlijk de weg kan leren naar die vreugde, naar dat licht, naar dat weten."

"Het is goed om af en toe eens aan jouw eigen leven te komen, de moed te hebben om naar binnen te gaan. Want in je innerlijk zal het zijn dat je misschien aanvankelijk niet ondervindt wat allemaal moet gedaan worden, dat je misschien het gevoel hebt van: ‘als ik in mijn leven kijk, dan word ik woest of dan word ik angstig of verdrietig of dan weet ik het niet meer.’ Tot je duidelijk voelt dat in de mate je dit meer en meer gaat oefenen, meer en meer naar binnen durft te gaan inderdaad die onrust voor een deel overwonnen kan worden, je na verloop van tijd rustiger wordt, effectief.
"

Morya Luister-cd "God ik hou van Je"

1. De innerlijke leiding (21:18)
2. God, ik hou van Je (15:49)
3. Ik kan gerust niemand zijn (16:37)
4. Ik leef nu (23:48)


Citaten uit Morya Luister-cd "God ik hou van Je"


"Er is een innerlijke leiding. Er is een goddelijk fundament van jouw leven. En daar wil Ik jou brengen, dat je probeert te komen tot die innerlijke duidelijkheden"

"Innerlijk kan het zijn dat je verdriet hebt, dat je je stoort aan mensen. Dat je denkt: ‘ideaal voor mij zou zijn ergens alleen maar zonder eenzaam te moeten zijn. Ergens alleen dat ik mezelf kan zijn, dat ik kan doen wat ik wil"

"Het zou kunnen zijn dat je bepaalde lasten op jouw schouders neemt, die niet jouw lasten zijn en die maken dat je onder bijna een bestendige druk komt te staan, en eigenlijk is dat niet nodig."

"Want als je meegaat met die stroom dan is het net alsof God de dingen regelt, die mensen naar jou toestuurt die je dan of dan moet zien, die mensen in je leven plaatst die je soms nodig hebt om iets aan te kunnen, om iets te kunnen doen. Het wordt in plaats van ‘ik ga op weg’, een ‘wij zijn op weg.’"

"Dus je leven wordt veel genuanceerder, veel mooier, veel dieper dan wat je zou kunnen bedenken. Want als je in het leven staat en ten volle leeft, weet je pas wat dit betekent en weet je pas hoe diep gelukkig je kan zijn met alles om je heen. Rijp en groen, niet afgewerkt, leugenachtig, alles, alles, alles kan jou tot vreugde zijn omdat je weet: ‘het is het werk van God wat ik in alles om mij heen zie en ik leef ermee op een boeiende, interessante manier.’"

"Uitdagingen zijn er sowieso in het leven, angst, onvrede, ziekte, beperking, noem maar op, onkunde, onwetendheid. Maar stukje bij beetje kan je al die onmogelijkheden overwinnen vanuit de kracht die in jou is."

Morya Luister-cd "Vraag licht"

1. Een diamant met zoveel facetten als je zelf wil (14:15)
2. Een sleutel om je problemen te begrijpen (12:39)
3. De rode draad die zich door je leven weeft (13:48)
4. Meditatie en kleine stapjes over en weer naar de wereld en terug (13:45)
5. De geschiedenis wordt herschreven door iedereen van ons (11:45)
6. Jouw leven is belangrijk (11:49)


Citaten uit Morya Luister-cd "Vraag licht"


"Laat toe dat men jou fout begrijpt. Erger je niet. Aan de andere kant, doe nooit teveel, want daaruit komt meestal een stukje ergernis. Als je heel veel doet voor iemand en die waardeert het niet, je krijgt een hekel aan die ander, het is niet nodig."

"Kleine, kleine stapjes zijn belangrijk, maar nooit opgeven, nooit denken: ‘dit is nu het laatste wat ik doe, dan moet het gedaan zijn.’ Neen, heb heel veel geduld én met jezelf én met die ander. Maar het geduld moet normaal zijn, het is niet iets lastigs, het is niet iets surplus, het is gewoon ‘mijn leven is belangrijk, het leven van die ander is belangrijk en innerlijk zal ik tot het weten komen wat dit te betekenen heeft.’"

"Het leven biedt een geweldig perspectief, een enorm kader om dingen juist en goed te doen, maar men moet het durven doen, men moet het leren, dus het is niet vanzelfsprekend. Je zou kunnen denken: ‘ja, als het zo natuurlijk is, dan moet het als vanzelf komen’, maar zo natuurlijk is het ook weer niet. Het houdt een doel in zich."

"Als je mediteert, moet je kunnen je gedachten brengen bij jouw concrete leven van vandaag. Niet zomaar zitten wachten tot er iets op je hoofd valt uit de hemel, dit gebeurt trouwens niet. Je moet innerlijk durven schouwen, innerlijk durven kijken naar: ‘wat zegt mijn ziel? Wat zegt mijn diepere zelf, wat is interessant, wat is belangrijk? Waarvoor ben ik hier op deze aarde? Wat kan ik concreet uitwerken?"

"Je moet niet de hele wereld willen veranderen, noch je vader, noch je moeder, noch je broers, je zussen, nichten, noem maar op. Je moet gewoon jouw ding doen en als anderen voelen van: ‘ik ben het er niet mee eens’, oké, dit is goed, ook voor jou. Dus het is niet dat iedereen hetzelfde moet denken, hetzelfde moet doen, dit zou saai en vervelend zijn. Je moet je eigen leven durven leven en weten dat dat belangrijk is en dat je van daaruit in bepaalde vernieuwingen kan komen waar je anders nooit zou toekomen als je voortdurend in de tradities bezig blijft."

"Als iemand uit jouw leven weggaat, sterft, wees blij dat je die man, die vrouw gekend hebt en geef hem een plaats in je hart, en weet: ‘die gaat nooit echt van mij weg, want de liefde bindt ons en ze is eerlijk en ze is mooi.’ Je hoeft niet sentimenteel te doen daarover, het is goed wat gebeurt. God geeft, God neemt, maar de twee zijn belangrijk en innerlijk weet je dat. Jouw echte leven, jouw diepere zijn staat buiten de tijd, en ook het leven van anderen, de ziel van anderen staat buiten de tijd."

"De moeilijkheid ligt erin dat God zich verbergt, dat de Goddelijke Moeder in alles aanwezig is maar niet herkend wordt. De moeilijkheid ligt erin dat we telkens opnieuw moeten beginnen en dat we denken: ‘we slagen niet, het is rampzalig, we gaan niet vooruit.’ Als je inderdaad kijkt in het leven, dat je zoudt kunnen denken: ‘het is een neergang, het is een achteruitgang, we worden oud, we sterven en wat nut heeft het gehad, waartoe heeft het gediend?’ Als je de buitenkant bekijkt, kan je dit inderdaad denken en ook daar zit een logica aan verbonden, maar dit is niet wat het leven jou echt leert."

 

Info / Bestellen
www.mayil.com > Morya Luister-cd's

Mayil eNieuws
www.mayil.com
Mayil vzw is een kleinschalige non-profit organisatie
Steun onze werking via jouw aankoop
of met een gift op BE80 7380 3514 8677


Vind je deze nieuwsbrief de moeite waard? Stuur hem eens door naar je vrienden.
Heb je deze nieuwsbrief via-via gekregen? Inschrijven kan op www.mayil.com > eNieuws.

Reacties op deze nieuwsbrief? Klik 'beantwoorden' en laat ze ons weten.
Deze nieuwsbrief bestaat ook in het Engels, het Pools en het Duits.