Online lezen: www.mayil.org/eNieuws/2021/oktober.html

Mayil eNieuws www.mayil.org
Oktober 2021
Afdrukken? Klik hier (pdf, 2 blz)     


Liefste eNieuws lezers,

Deze maand volgde ik een les initiatie in de tai chi. Een van de oefeningen was per twee, de ene moest zijn hand leggen tegen de schouder van de andere en rustig duwen. Als mens heb je dan de keuze over hoe je daarmee omgaat. De lesgeefster zei: de meeste mensen bieden tegenwerk als er druk op hen wordt uitgeoefend; ze gaan meteen in de weerstand, en dat kost ontzettend veel energie. Ofwel reageert men emotioneel, voelt men zich overrompeld en laat men zich makkelijk omver duwen. In tai chi leert men echter dat er nog een derde mogelijkheid is: eerst voorzichtig meegaan met de beweging totdat men in de eigen stabiliteit komt.
Met andere woorden, balans vinden is een keuze, ondanks omstandigheden; of is het dankzij de omstandigheden? “Denk niet dat je medemens je kan omduwen” zegt Meester Morya bemoedigend in Bezinning 9.

Voor de volle maan tekst van deze maand is de keuze gevallen op een fragment uit “Morya Bezinning 8: Sta in je kracht”. De tekst is zeker niet de gemakkelijkste maar des te dieper, en als je’m woord voor woord, zin voor zin met aandacht leest, wordt het een persoonlijke leidraad waar je heel veel uit kan halen.

Het is meteen ook een gelegenheid om het goede nieuws aan te kondigen dat Morya Bezinning 8 heel binnenkort herdrukt wordt en daardoor tegen begin volgend jaar eindelijk opnieuw verkrijgbaar zal zijn. eGroetjes van Marie


Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 20 oktober 2021

Meester Morya,

“Als je zelf diep leeft, kan je in een volkomenheid leven en weten: het is er eigenlijk om te doen om liefdevol te zijn en evenwicht te brengen en harmonie te scheppen tussen de mensen, zodanig dat de vrede reëel mogelijk is. Vandaar ook dat je werkzaam moet kunnen zijn, dat je dingen moet kunnen doen in verscheidene richtingen om accenten te leggen in het leven.

Zeer zeker is het zo dat, als jij de accenten niet legt in jouw leven, dat anderen het wel zullen proberen om het te doen in jouw plaats. Daar ben je dan heel gevoelig in en dan doe je daar ook heel gevoelig over, want soms wordt op de gevoelens van mensen gewerkt en daardoor komen mensen soms in tegenstrijdigheden. Maar sta je op een diepzinnige, evenwichtige manier in je eigen bestaan, dan ben je niet bespeelbaar.

Dat wil zeggen dat je afstand houdt van de gebeurtenissen, dat je rekening houdt met de tijd en dat je toch heel vlug kan ageren in noodsituaties en kan weten: 'dit is inderdaad belangrijk daarom en daarom.' Dat je weet: 'ik moet daar en daar mee bezig zijn', maar dat laat je dan ook weer even gemakkelijk los. Want dan klim je uit het dal naar boven, en kom je eigenlijk in de realiteit van je leven terecht.

De oppervlakkigheid van het bestaan brengt altijd dingen aan die zo of anders zijn, die beschreven kunnen worden op verschillende manieren en die mensen ook als ontwrichtend kunnen ervaren. Maar als je in de diepte van je leven staat, sta je eigenlijk in het vuur, in de vurigheid van je bestaan, kom je in je eigen centrum te leven en weet je dat je contact maakt met de dingen die reëel belangrijk zijn.

Want dan kom je in de werkelijkheid, de werkelijkheid van het bestaan van God, en als je dat woord niet in de mond wil nemen, dan moet je weten dat je in de warmte, in de intelligentie van het bestaan komt. Het bewustzijn neemt toe op dit punt, en je komt ineens in een vrede waardoor je de dingen op een juiste manier leert aanvoelen en een antwoord leert vinden in jezelf.

Er is heel veel mogelijk op deze aarde, er zijn grote energieën die aan het wisselen zijn. Dit wil zeggen dat ook standpunten wisselen. Men gaat de dingen meer van binnenuit begrijpen. Heel veel mensen stellen zich reële vragen over het leven, over wat er gezegd wordt. Maar je moet weten dat dat alleen maar kan wanneer je in de diepte van je eigen leven staat.
Je kan alleen de politiek of de wetenschap of de andere mensen beoordelen vanuit een evenwicht, vanuit een harmonie in jezelf. Als dat er niet is, word je heen en weer geslingerd tussen ‘die zegt dit’ en ‘die zegt dat’. En dan is je leven een fantasie, een fabel en je zou dan kunnen denken: ‘ja, als het zich maar goed invult…’

Terwijl je dan eigenlijk bezig bent met de zaken oppervlakkig te bekijken, vergeet je dat er een centrum van kracht is in je eigen leven.

Als je vanuit de liefde leeft op een heel eenvoudige manier kom je in dat centrum, verhef je jezelf en weet je waar het eigenlijk op aankomt, ook bij andere mensen. Want welke mensen er ook zijn, waar ze ook leven, wat hun levensomstandigheden ook zijn, je kan ze begrijpen vanuit jezelf, als je in jezelf leeft, als je thuis bent bij jezelf. Als je niet in een beroering leeft, als je niet meegaat in de beroering van de tijd, maar als je de nodige realiteit aanbrengt in je eigen bestaan. (...)”

  Morya Bezinning 8: Sta in je kracht

Meester Morya

Geert Crevits
Fragment uit Morya Bezinning 8: Sta in je kracht (hoofdstuk 2) © Mayil.com


 


Mayil eNieuws

Nieuwe ondertitels

"Liefdevol worden, is eigenlijk een offer brengen"
(Morya Wijsheid 4, hoofdstuk 9)

Het tweede en derde deel van de Morya meditatie-avond over "Het offer van de liefde" kregen als laatste hun ondertitels.

Het offer van de liefde, deel 1: "De binnenkant en de buitenkant"
Over de verschillen tussen een leven met liefde en een leven zonder liefde.

Het offer van de liefde, deel 1

Het offer van de liefde, deel 2: "Het geheim hoort bij de mens"
Over het verschil tussen God en de mens, met een meditatie over liefde geven en houden van alle delen van jezelf.

Het offer van de liefde, deel 2

Het offer van de liefde, deel 3: "Het antwoord van de liefde"
Over de drie noodzakelijke stappen naar liefdevol handelen, met een bijpassende meditatie.

Het offer van de liefde, deel 3


Bekijk al onze video's op
youtube.com/Moryaspiritual

Om de ondertitels te kunnen zien, start de video van je keuze
en activeer dan indien nodig het 'cc' icoontje rechts onderaan.

ondertitels inschakelenMayil eNieuws

Mayil uitgeverij

Mayil uitgeverij

Morya publicaties

Een ruime keuze aan publicaties
van Meester Morya, om op elk moment te herbronnen, tot rust te komen en opnieuw in contact te komen met je innerlijke kracht.

Boeken en boekjes om op goed geluk open te slaan of diepgaand te bestuderen.
Werkboeken om structuur en voeding te geven aan je innerlijke groei.
Kaartensets om inzicht te bieden als antwoord op je vragen, twijfels en onduidelijkheden.
Audio publicaties voor onderweg, tijdens huishoudelijke bezigheden of als moment van bezinning en inspirerende ontspanning.

>> www.mayil.com - Overzicht publicaties <<

Mayil eNieuws
www.mayil.com
Mayil vzw is een kleinschalige non-profit organisatie
Steun onze werking via jouw aankoop
of met een gift op BE80 7380 3514 8677


Vind je deze nieuwsbrief de moeite waard? Stuur hem eens door naar je vrienden.
Heb je deze nieuwsbrief via-via gekregen? Inschrijven kan op www.mayil.com > eNieuws.

Reacties op deze nieuwsbrief? Klik 'beantwoorden' en laat ze ons weten.
Deze nieuwsbrief bestaat ook in het Engels, het Pools en het Duits.