Online lezen: www.mayil.org/eNieuws/2021/november.html

Mayil eNieuws www.mayil.org
November 2021
Afdrukken? Klik hier (pdf, 7 blz)     


Liefste eNieuws lezers,

Woorden. De kracht van woorden verbaast me keer op keer, hoe woorden invloed kunnen hebben op het leven van jezelf en van anderen. In de tijd dat ik cursus gaf stond ik telkens opnieuw verbaasd, wanneer ik ‘huiswerk’ gegeven had, als mensen dat dan inderdaad gedaan hadden.
Ze vertelden dan enthousiaste verhalen over openbarende ervaringen, zoals bij het huiswerk “liefdevol zijn”, hoe ze ineens heel andere reacties hadden gekregen van familie of collega’s nadat ze er zelf eenvoudig op gelet hadden om bewust liefdevol te zijn. Of na het huiswerk "niet reageren maar handelen" hoorde ik van mensen hoe ze een stuk beter voor zichzelf konden opkomen, of hoe ze leerden om wat vaker gewoon te luisteren in plaats van meteen te reageren en wat een groot verschil dit soms kon maken.

In onze nieuwsbrief proberen we ook steeds woorden te kiezen die misschien een effect kunnen hebben op het leven van jullie, onze lezers, zodat je meer vrijheid in jezelf kan ervaren, meer vertrouwen, meer vrede en meer innerlijke kracht.

Deze maand verblijden we jullie met de audio van het volledige eerste hoofdstuk van het allereerste Morya-boek. Het zal vanaf nu blijvend op ons youtube-kanaal te beluisteren zijn en gaat onder andere over het verschil tussen reacties en handelingen. "Bewust handelen" is een boek dat zo essentieel, fundamenteel en tegelijk actueel is dat het eigenlijk in geen enkele spirituele boekenverzameling zou mogen ontbreken. De luisterversie van het boek staat tot eind december bij ons in promotie. Met eGroetjes van Marie


Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 19 november 2021

Beluister de volledige tekst op
youtube.com/Moryaspiritual

  Beluister deze volle maan meditatie

Meester Morya,

"Je kan voortdurend met je leven bezig zijn en toch je leven missen. Dit wil zeggen dat je je leven inhoud moet geven, dat je een soort verdieping moet aanbrengen in je leven. Het is om het even wat je doet met je leven. Je kan alles doen in elke richting, dat maakt niets uit. Je kan alles proberen en voortdurend dingen doen die je nooit eerder hebt gedaan. Maar toch moet je nadenken over wat je doet. (...)

Handelingen worden geboren uit een evenwichtstoestand. Als je dus uit je evenwicht bent, is er geen sprake van een handeling. Dan is er wel een bepaalde reactie, maar dit is geen echte handeling. Handelingen komen alleen wanneer je in evenwicht bent, wanneer je rustig bent, de dingen overweegt en met jezelf in orde en overeenstemming bent. Dan verricht je een handeling en stel je een bewuste daad.

Er zijn veel mensen die wel leven maar geen echte handelingen stellen. Ze zijn eigenlijk niet bezig met de dingen die ze doen. Ze leven op automatische piloot en bijgevolg is er in hen geen echte handeling maar enkel een reactie op iets.

Je kan dus zien dat er verschillende elementen zijn in jou die tegen elkaar ingaan waardoor er chaos ontstaat. Dan wordt er in jou iets geboren als een reactie hierop of een reactie daarop, maar nooit is er een echte handeling. (...)

Elke handeling, elke kracht in jou - want daarop is een handeling gebaseerd - moet rekening houden met de omgeving. Een handeling is goed als ze aangepast is aan de omgeving. (...)

De handeling moet zo zijn dat je iets bereikt. Door het feit dat je bewust probeert te handelen, zal je begrijpen dat je iets bereikt met wat je doet. Daarom is het zo belangrijk dat je een doel hebt, dat je weet waar je naartoe wil, wat je wil bereiken in je leven, en dat je dan je handeling aanpast aan wat je wil bereiken.

Ben je iemand zonder doel, dan worden je handelingen futiel en van weinig belang. Heb je wel een bepaald doel in je leven, een groot doel dat heel waardevol is, dan is elke kleine handeling met deze waarde en deze kracht geladen. (...)

Het is goed om in de eerste plaats te bezinnen over wat je eigenlijk wil met je leven. Als je dit kan, zal je tot heldere ideeën komen over je leven. (...) Er zijn veel mensen die blijven steken bij ideeën en nooit tot handelen overgaan. Daar maken ze een fout: ze verspillen energie. (...)

Wat zijn je handelingen geweest tot nu toe? Waar ben je eigenlijk mee bezig geweest en wat is het doel van je leven geweest tot op heden? Dit zijn heel zware vragen, dat weet Ik. Ze zijn niet onmiddellijk te beantwoorden en Ik verlang ook niet dat je dat doet. Ik wil deze vragen enkel even onder de aandacht brengen opdat je je erover zou bezinnen. (...)

Door in jezelf te gaan en je dingen af te vragen, in overweging te nemen en ermee bezig te zijn, vind je rust. De rust is een essentieel element in je leven en in de verdieping van je leven. (...)

Denk even na over de handelingen die je vandaag verricht hebt. Waren het echte handelingen? Betekenden ze iets voor jou, of waren er veel handelingen die uit gewoonte werden verricht? Zo ja, dan hoef je jezelf daarover geen verwijten te maken. De vraag is alleen: ‘wat ben ik aan het doen in mijn leven? (...)

Je moet zorgen dat je, als het even kan, afwisseling brengt in innerlijkheid en uiterlijkheid, om voortdurend bezig te blijven. Als je in een rust kan komen, dan zal je zien dat de innerlijkheid vanzelf handelt. Maar kom je bewust in een rust, dan zal je zien dat deze rust vanzelf achterwege blijft en dat je daar bewust kan gaan handelen. (...)

Boeddha zei: “Het leven zit in de middenweg” en zo is het ook. Licht vind je wanneer je tussen de tweeheid gaat leven. Tussen de tegenstellingen. Daar kom je tot bewustzijn. Dit zijn dingen die heel eenvoudig zijn en toch voor de meeste mensen onbereikbaar blijven. Dit komt omdat ze denken dat de tegenstelling niet goed is."

Meester Morya

Geert Crevits - Fragmenten uit "Morya Wijsheid 1: Bewust handelen" (hoofdstuk 1) © Mayil.com

Beluister het integrale eerste hoofdstuk van het luisterboek op youtube.com/Moryaspiritual

  Beluister het eerste hoofdstuk van het luisterboek  


 


Mayil eNieuws

Morya luisterboek in promotie

  Morya Wijsheid 1: Bewust handelen - Luisterboek op USB  

Dit luisterboek is uniek doordat het de enige Morya audio-publicatie is die geen live audio bevat. De tekst werd na het uitgeven van de tweede druk van het boek voorgelezen door auteur Geert Crevits zelf.

Doordat Geert leest is de stroom van woorden extra rustig en is er meer tijd om de dingen die gezegd worden bij je te laten binnenkomen. De stem van Geert is zacht, warm en rustgevend. Doordat je zelf niet hoeft te lezen maar gewoon kan luisteren kan je ontspannen opnemen wat Meester Morya je vertelt.

Tot eind december bij ons in promotie!
4 euro korting en gratis verzending naar België en Nederland

ca. 5 uren (mp3 van hoge kwaliteit) op USB-stick

22 euro > Nu 18 euro

Info / Bestellen
www.mayil.com > Morya luisterboekMayil eNieuws

Morya Bezinningsboekjes:
Koop ze nog aan de oude prijs tot eind december 2021

Door forse stijgingen van portkosten, drukkosten en andere, zien we ons genoodzaakt om vanaf 1 januari de reeks bezinningsboekjes op te slaan naar 11 euro per boekje.
Maar niet getreurd: tot eind december kan je ze nog altijd bestellen aan de oude prijs van 9,75 euro per stuk.
De prijs van alle andere boeken en publicaties blijft onveranderd.


Met ieder boekje maak je een nieuw contact met Meester Morya en Zijn wijsheid en inzichten.

Info / Bestellen
www.mayil.com > Morya Bezinning

Ieder bezinningsboekje is zo prachtig en gevarieerd dat het uitkiezen van slechts een handvol citaten in feite een onmogelijke opdracht is, maar hieronder vind je toch een kleine bloemlezing als kennismaking:

Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen

Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen

"Deze aarde is een mooie plaats om te leven, probeer te zien dat het in werkelijkheid zo is. Weet dat er een grote genade is voor mensen. Je hoeft dus niet alleen met je karma bezig te zijn of met je moeilijkheden, je kan en mag ook gelukkig zijn. Er is een genade, er is een kracht die jou steunt om alles te vinden wat je nodig hebt."

"De mens moet niet denken dat het nut heeft zijn best te doen om verkeerde handelingen te stellen of verkeerde dingen te zeggen, want die zijn van geen betekenis. Als iemand verkeerde handelingen stelt en verkeerde dingen zegt, valt dit zo weer weg. Er is iets op deze aarde wat wast en zuivert en verandering aanbrengt uit zichzelf en dit iets is altijd voor op de mens."

"Hoe mooier de dingen zijn die je naar buiten brengt uit jezelf, hoe meer je de indruk zal hebben dat je in je kracht komt en in je kracht staat."

"Je kan zien dat een strijd altijd een kans geeft om veel dingen te leren op korte tijd. ‘Strijd’, daarmee bedoel Ik een spanning in jezelf, op je werk, in je gezin, in omstandigheden die je niet voorzien hebt. Waarvan je gedacht hebt: ‘ik ga daar gemakkelijk door.’"

"Er zijn zich groepen aan het vormen op deze aarde die heel belangrijk zullen worden. Ze hebben te maken met licht, met liefde, met vrede, met aandacht, met eerlijkheid, met openheid en ze zijn niet gestructureerd. (...) Ze zijn niet gebonden, noch aan politiek, noch aan godsdienst, noch aan wat dan ook en ze weten wat ze hier op deze aarde te betekenen en te doen hebben."

Citaten uit Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen (Geert Crevits)

Morya Bezinning 2: Een nieuw leven

Morya Bezinning 2: Een nieuw leven

"Net zo min als je in de woestijn met water doet wat je wil, zo ook moet je in deze woestijn van de wereld omgaan met je vreugde als iets heel kostbaars, heel precieus."

"Er is veel leed op deze aarde, maar een mens mag zich daar niet blind op staren. Je mag niet alleen bezig zijn met lijden. Kijk in alle richtingen. Eén van de richtingen die je moet leren ontdekken in je leven is de vreugde."

"Je moet niet alles in je eigen leven willen veranderen, je moet het leren kennen."

"Denk niet dat je de perfectie moet nastreven. Neen, het is de eenvoud die je moet nastreven, het is de diepte die je moet tonen. Dat is veel belangrijker dan perfectie."

"Weet dat geluk geboren wordt wanneer je de dingen probeert te zien in samenhang met elkaar. Je kan niet los staan van de mensheid, van de aarde, van het heelal, en tegelijk gelukkig zijn."

Citaten uit Morya Bezinning 2: Een nieuw leven (Geert Crevits)

Morya Bezinning 3: Een groter leven

Morya Bezinning 3: Een groter leven

"Wees een vechter, kom op voor je eigen dingen, kom op voor je eigen leven. Je moet er werkelijk iets van maken. Het heeft geen zin om bij de pakken te blijven zitten. Toch is het essentieel dat je tot vrede komt met jezelf."

"Wanneer je naar mensen kijkt, moet je leuke dingen in je hoofd hebben, zodat je ze op een leuke manier kan zien. Dat is inzicht. (...) Want de wereld kan nog zo droevig zijn, de waarheid ligt dieper dan wat je ziet."

"Wanneer je voor jezelf denkt dat je anders moet zijn dan je bent, dan ben je fout. Je moet jezelf blijven in alle omstandigheden en weten dat er zoiets is als een vreugde in je hart wanneer je dit doet."

"Veel mensen leven met intuïtie, maar deze intuïtie is gesmoord in een verlangen om het anders te doen dan wat de intuïtie inspireert."

"Toch moet je niet weglopen van de mensen. Wat je moet leren is dat je ze niet hoeft te veranderen. Omdat jij in een veranderingsproces bent, wil nog niet zeggen dat ook zij moeten veranderen."

"God is overal aanwezig. Je kan Hem overal ontmoeten. Je kan Hem ook in jezelf ontmoeten en je kan het spel van God ondervinden op elk moment van je leven. Maar dit veronderstelt een eerlijkheid, een luisterbereidheid, een objectiviteit. Het veronderstelt dat je in jouw leven toelaat wat er is."

"Probeer, wanneer je samen bent met mensen, te ondervinden wat de nood is. Niet om er onmiddellijk iets aan te doen, maar je moet ondervinden dat er een nood is. (...) Een nood verzachten vraagt niet altijd onmiddellijk actie. Het vraagt een diep kijken en een diep weten en dat kan je, wanneer je in jezelf staat."

Citaten uit Morya Bezinning 3: Een groter leven (Geert Crevits)

Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden

Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden

"Deze wereld is soms in verwarring en jij gaat soms mee in deze verwarring, omdat het niet anders kan, omdat je gedachten opneemt van anderen en omdat je ze in je eigen leven plaatst, en dit zijn niet altijd goede gedachten. Maar je kan gedachten leren onderscheiden."

"Spreek niet te veel en niet over dingen die je niet weet. Wanneer je over zaken praat die je niet weet, maak je jezelf tot iemand die de dingen niet meer kan zien."

"Ga niet oordelen. Als je mensen ziet die verkeerd bezig zijn, laat ze begaan, weet dat het hun weg is. Laat je niet beïnvloeden door wat ze zeggen of doen. Geloof in jezelf en probeer vooral de eerbied op te brengen voor je eigen bestaan."

"Je neemt de vorm aan van de energie die je gebruikt; als je met goddelijke energie durft te leven, neem je de vorm aan van het Goddelijke. Op deze manier verandert de wereld, verandert jouw leven, verandert de aarde."

"Een groot probleem bij mensen is dat ze verkeerde gedachten hebben over zichzelf. Dat ze alleen maar zwarte gedachten hebben en gedachten als: ‘het zal niet goed zijn en dit is niet goed en dat is niet goed’, en dat ze niet liefdevol zijn tegenover zichzelf."

"In de maatschappij zijn mensen gewoonlijk slaaf - ofwel van werk, ofwel van anderen, ofwel van dingen die ze willen hebben, ofwel van een groot verlangen dat ze dan zogezegd willen vervullen en absoluut willen bereiken."

"Ook jouw leven, wie je ook bent, komt in veranderingen. Die veranderingen zijn goed en hebben de bedoeling om je verder te brengen. Wanneer je dat leert te aanvaarden, kan je daarin meegaan zonder je te forceren."

"Wanneer je werkelijk niet verder kan in je leven, vraag dan hulp, en vraag vooral innerlijke hulp. Loop niet altijd meteen naar instanties of naar anderen, maar vraag vooral, op de eerste plaats, innerlijke hulp. En dan kan je die krijgen."

Citaten uit Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden (Geert Crevits)

Morya Bezinning 5: Liefde is niet blind

Morya Bezinning 5: Liefde is niet blind

"In de moeilijkste omstandigheden kan je leven met liefde. Daar waar anderen niet vooruit kunnen, kan jij wel vooruit wanneer je in liefde leeft. De grond zal nooit wegslaan van onder je voeten omdat je vanuit die grond leeft, vanuit de diepte van het leven zelf."

"Er is iets wat boven jou staat. Er is iets wat meer is dan jezelf en toch ben jij dat zelf. Dit kan je niet begrijpen met je verstand, maar jouw hart kan dit begrijpen: dat er een grote werkelijkheid is die jou kan doordringen, jou kan doorstralen, jou kan aanpakken om jou te maken tot wie je eigenlijk bent."

"Iedereen wil wel wat van jou en jij wil ook zoveel van de anderen. Dat schept verwarring. Waar is het einde van al dat verlangen? Waarom wil die iets van mij en wil ik iets van die ander?"

"Zeer zeker zou je kunnen denken dat de plaats waar je woont niet belangrijk is. Toch is ze belangrijk. Zeer zeker zou je kunnen zeggen dat de mensen die rond je zijn niet belangrijk zijn. Maar ieder mens rond je is belangrijk, elk dier rond je is belangrijk, elke plant rond je is belangrijk. Je moet zien dat je niet toevallig op een bepaalde plaats bent."

"Het kan zijn dat je vanuit je enthousiasme inderdaad probeert de anderen mee te trekken en zelfs te overhalen om te zijn zoals jij bent, zodat het ook voor jou een stukje gemakkelijker zou worden. Maar zo gemakkelijk is het niet."

"De liefde is van plan om zich uit te drukken wanneer jij van plan bent om de liefde uit te drukken."

"Wanneer een kind opgroeit met liefde, dan is het een gelukkig kind. Maar een mens als volwassene kan de liefde in zijn leven betrekken op een bewuste manier."

Citaten uit Morya Bezinning 5: Liefde is niet blind (Geert Crevits)

Morya Bezinning 6: De wereld in verandering

Morya Bezinning 6: De wereld in verandering

"Er gebeurt heel veel op deze wereld, niet zo dat je dat onmiddellijk kan zien, maar er komt een kentering, een verbetering op verscheidene punten, in verscheidene landen en dat heeft te maken met een persoonlijke ijver van mensen. (...) Zeer zeker zijn er structurele problemen op deze aarde. Dit zijn grote problemen, maar de mens die een zelfstandige koers vaart, die zijn eigen leven een betekenis geeft, doet eigenlijk het grootste werk."

"De grootste dingen die aan de gang zijn op deze wereld zijn onzichtbaar, want er is een grote ontwikkeling op mentaal niveau. Dit wil zeggen dat er in het diepste innerlijk van vele duizenden mensen een grote inhoud komt."

"Toch kan het zijn dat heel veel mensen door een periode gaan van grote eenzaamheid, van grote verschrikking. Dat komt doordat er een aantal situaties van karma, eigenlijk van wereldkarma zijn waar een zekere aflossing in wordt gebracht."

"Eén van die tendensen die doorzetten, is dat mensen rechtvaardigheid nastreven in hun persoonlijk leven. Dit is een heel belangrijk iets, want van daaruit ontplooit zich een kracht over de grenzen heen, naar een solidariteit, naar een openheid en een eerlijkheid."

"Je zal zien dat de nieuwe kinderen meer naar de voorgrond komen met intens belangrijke ideeën. Er zullen dingen uitgewerkt worden die vroeger ondenkbaar waren."

"Deze tijd is confronterend, maar het wil niet zeggen dat je leven lastig moet zijn."

"Als je iets geeft, als je materiële zaken geeft aan anderen, geef ze dan vanuit je liefde. Dat wil zeggen dat je jezelf niet tekort doet, maar dat je ook probeert de ander niet tekort te doen."

"Wat er ook komt - je zou kunnen denken: de wereld zit in een rampspoed - wat er ook komt, er zijn momenten van vrede en van hartelijkheid tussen de mensen en dat is bovenal belangrijk."

"Er zal heel veel gevraagd worden aan de mens in de komende tijden, in de komende maanden, jaren, maar nadien komt er een enorme ontspanning op wereldniveau en zullen er een aantal zaken op een juiste en nieuwe manier in een juist perspectief worden geplaatst."

"Er komt een fantastisch bewustzijn onder de mensen. Dat wil zeggen dat er heel veel aan het gebeuren is en dat de aarde zich aan het heroriënteren is; dat er heel veel dingen gebeuren in de zielen van de mensen en dat daardoor een groter plichtsbesef komt, ook tegenover de kinderen."

Citaten uit Morya Bezinning 6: De wereld in verandering (Geert Crevits)

Morya Bezinning 7: Ga naar de wereld met liefde

Morya Bezinning 7: Ga naar de wereld met liefde

"De kracht is in je hart aanwezig om dingen recht te zetten in deze wereld, maar dat moet je durven zien vanuit jezelf, niet zozeer van wat anderen jou zeggen, niet zozeer van wat de politiek zegt, niet zozeer dat je moet luisteren naar wat anderen je voorschrijven."

"Als je met de vreugde leeft, zie je dat je leven niet zinloos is, maar een betekenis heeft - niet alleen voor jou, maar ook voor andere mensen rond je. Dan verdwijnt ook het gevoel van eenzaamheid."

"Een moeilijke tijd omdat er kleine verwarringen zullen zijn, althans binnen de opvattingen van bepaalde mensen die te maken hebben met leiding. Vandaar dat je moet weten wat je zelf wil en dat je niet te veel moet luisteren naar wat er gezegd wordt en wat er in de kranten komt of wat er op de televisie komt."

"Als je met moeilijkheden geconfronteerd wordt, wees daar enigszins dankbaar voor, omdat dit je kan helpen tot een duidelijkheid te komen in je leven. Er zijn zaken die je enkel vanuit jezelf kan weten en anders niet."

"Probeer in vrede te leven vanuit je eigen hart en probeer vooral niet de indruk te wekken dat het allemaal zo erg is. In werkelijkheid kan er een rustige vrede en een blije gestemdheid zijn en kunnen er heel veel mensen het juiste pad bewandelen."

Citaten uit Morya Bezinning 7: Ga naar de wereld met liefde (Geert Crevits)

Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn

Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn

"Als je er slordig in bent, weet: het komt terug. Vandaar dat het goed is om iets aan te pakken, het uit te werken, af te werken en dan gedaan, uit, over. Maar dat ding toont je dan de weg en het is belangrijk om rustig te zijn in die dynamiek."

"Laat je niet om de tuin leiden door de kleine dingen die afgehandeld moeten worden. Het zou kunnen zijn dat je ze verwenst, maar dan verwens je eigenlijk jezelf, doe dat niet. Als je houdt van wat je doet in de kleine momenten, dan komt die stroom op gang die zo belangrijk is."

"Als je je af en toe herbront in dat licht, dan zie je dat de vele vragen zullen verdwijnen en plaats maken voor een grote oorspronkelijkheid om dingen te doen in die morgenfrisheid, in dat nieuwe leven van een nieuwe dag"

"Want uiteraard, wanneer mensen in transformaties komen, in veranderingen, dan wil dat lichaam daarin mee, maar dat kan niet altijd op hetzelfde moment. Vandaar dat het mank gaat, het is kreupel, het doet pijn, het komt achter, en het leidt zo af. Dat moet je proberen te overstijgen door diep in het leven te staan, en diep in het leven te kijken."

"Uiteindelijk zal je van jezelf kunnen verkrijgen dat alles belangrijk is, en alles aangenaam. Of je nu met dit of met dat bezig bent, met die klus of met dat werk, doe het graag, en ken jezelf daarin. En als je bijvoorbeeld last hebt om tien minuten met iets bezig te zijn, probeer dan te stoppen na vijf minuten, zodat het niet lastig is, en neem het een kwartier, een uur of een dag later weer op."

"Kwetsen is vernederend, doe dat niet. (...) Aanvaard dat het wel eens moeilijk kan zijn tussen jou en een ander, zonder het verlangen om daar iets aan te doen."

Citaten uit Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn (Geert Crevits)

Morya Bezinning 10: Je bent je eigen leraar

Morya Bezinning 10: Je bent je eigen leraar

"Vertrouw op wat je diep in jezelf aanvoelt als belangrijk. En dat kan het ene moment zo liggen, een ander moment anders, dat maakt niets uit. Gaandeweg ontdek je daardoor de richting van jouw leven, je ontdekt de lijn in jouw leven"

"Je mag plannen hebben, sterke plannen, maar je moet leven in wat je doet, in elk plan dat je maakt. En wees flexibel: als een bepaald plan niet meer bij je past, laat het gaan. Wees trouw aan jezelf, aan de diepe kracht in jouw leven."

"Als je op dit pad komt, verlang je niet om getroost te worden door anderen maar geef je troost, je verlangt niet om gevoed te worden door anderen maar je geeft die voeding uit jezelf. Je zal niet denken: ‘het gaat allemaal fout in deze wereld, en ik kan er niets aan doen.’ Neen, je zal weten: ‘ik begin de weg te vinden, ik zie de weg voor mij en ik kan dit en dat en dat doen; ook al raast de wereld, ook al is ze met onzinnige dingen bezig, ik blijf in die liefde, ik blijf in die kracht, ik kan vooruit.’"

"Het kan dus behoorlijk moeilijk zijn in jouw leven. Maar als je af en toe eens tijd maakt voor jezelf - niet voor anderen, maar echt voor jezelf - dan kan het zijn dat bepaalde zaken, niet onmiddellijk maar na verloop van tijd, volledig duidelijk worden."

"Durf jezelf te zijn ook in kleine zaken, zoals: ‘niemand doet dit zoals ik en toch hou ik daarvan.’ Doe dat dan. Maar verwacht niet van anderen dat ze hoera roepen en daarin meegaan. Gewoon doen wat je in je hart draagt, dat is heel belangrijk."

"Zoek niet naar resultaten, niet op korte tijd, ook niet op langere termijn."

"De dood is niet het laatste woord. Het leven in jou is eeuwig en het bruist en werkt. Er is een cadans van het leven, een diep gevoel dat er een diepe ernst in jouw leven is, maar ook een groot geluk."

"Wees niet bang om liefdevol te zijn. Ook al kunnen anderen grof zijn en berekend, leugenachtig, vals. Wees niet bang om liefdevol te zijn, want daarmee hanteer je de hefboom van het leven."

"Weet dat ieder mens - of die nu gezond is of ziek, oud of jong - een sterk mens is. Want ook in de ander is het Goddelijke aanwezig, of je dit nu herkent of niet."

"Maak je geen zorgen over mensen in je omgeving die op een andere manier bezig zijn dan jij. Probeer ze te steunen in hun doelen, en als je raad geeft, laat dan los wat zij er al of niet mee doen."

Citaten uit Morya Bezinning 10: Je bent je eigen leraar (Geert Crevits)

Info / Bestellen
www.mayil.com > Morya Bezinning


Mayil eNieuws
www.mayil.com
Mayil vzw is een kleinschalige non-profit organisatie
Steun onze werking via jouw aankoop
of met een gift op BE80 7380 3514 8677


Vind je deze nieuwsbrief de moeite waard? Stuur hem eens door naar je vrienden.
Heb je deze nieuwsbrief via-via gekregen? Inschrijven kan op www.mayil.com > eNieuws.

Reacties op deze nieuwsbrief? Klik 'beantwoorden' en laat ze ons weten.
Deze nieuwsbrief bestaat ook in het Engels, het Pools en het Duits.