Zie je de afbeeldingen niet?
Bekijk de online versie: www.mayil.org/eNieuws/2017/februari.html
Mayil eNieuws www.mayil.org

Februari 2017

Afdrukken? Klik hier (pdf, 2 blz.)

--

Liefste eNieuws lezers,

Nu de energie van 2017 al goed is ingezet, zouden we op een vernieuwende manier goede voornemens kunnen maken. Dat kan bijvoorbeeld door aan je hart te vragen wat zìj voor jou belangrijk vindt dit jaar. Wat je hart zegt kan onverwacht zijn en iets waar je nog niet aan gedacht hebt. Werkwijze: een paar minuten stilte in je bed 's ochtends voor het opstaan, en pen en papier. e-Groetjes van Lydia

 

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 11 februari 2016

Meester Morya,

"Je eerste reactie zou altijd moeten zijn dat je tot rust komt - ondanks de moeilijkheden, ondanks het feit dat je voor bepaalde problemen staat die je op dat moment niet aankan. Je zal zien: als je tot rust komt in jezelf, lossen de problemen voor een heel groot deel zichzelf op. En dat is altijd zo, dat is niet één keer zo, maar altijd. In de rust kan je het probleem situeren en ophelderen voor jezelf. Wanneer je dus in nieuwe ervaringen komt, kom dan als eerste reactie tot rust daarin, en weet: ‘dit is een stukje van mijn leven’, want het is jouw ervaring. Ook bij grote, misschien zelfs fantastische ervaringen: kom daarin tot rust.

Wat je ervaring ook is, of je ze nu negatief of positief beleeft, je moet er de rust in vinden, want geen enkele oorzaak heeft een negatief gevolg als jij erin tot rust kan komen.

Je moet weten, wat er ook gebeurt in de wereld, zowel positief als negatief, het kan de mens altijd verder brengen. Als je tot rust komt in deze ervaring, leer je bij en kan je jezelf daartegenover situeren zodat je verder kan. Wanneer je dat niet doet, komt dat wat je niet verwerkt hebt steeds maar terug op momenten dat het niet ter zake doet. Dat is wat jou in verstrooidheid brengt en je soms verkeerde beslissingen laat nemen.

Weet dus dat je tot rust kan komen in de ervaring en dat je daardoor een groter zicht krijgt op je eigen leven en op het leven van de wereld en op het leven van de totaliteit. De rust is een heel belangrijk en beslissend element in het tot uitdrukking brengen van het leven.

Wanneer je in jezelf staat, in de diepte van jezelf, kunnen dingen naar voren komen die aanvullend zijn op je ervaring. Want als je in jezelf komt, kan je daar een antwoord voelen op wat gebeurt. Het kan zijn dat je vanuit je innerlijk het antwoord weet, spontaan, dat je weet wat de betekenis is, waarom je dat hebt moeten ervaren. Als je in de stilte komt, kan je de antwoorden in jezelf vinden. Het is dus zeer belangrijk, als je ervaringen hebt, uiterlijke of innerlijke ervaringen, dat je uit de spanning treedt van deze ervaring.

Want een nieuwe ervaring brengt altijd een zekere spanning met zich mee, het is een soort spanningspunt omdat een andere energie aangebracht wordt. De ervaring heeft altijd te maken met een energie. Wanneer die nieuwe energie aangebracht wordt in je leven - om je iets te laten leren over het leven, over jezelf, over de dingen - dan kan je vooruit in de mate dat je dat aanvaardt." Morya Kracht 2

Meester Morya

© Geert Crevits, www.mayil.com
Fragment uit Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd, uit hoofdstuk 3 'Omgaan met ervaringen'

--
Mayil eNieuws

NIEUW

Meer informatie: klik hierMorya Kracht 6: Thuis in je eigen leven
Geert Crevits
ISBN 978-90-75702-66-8
hardcover - 204 blz.

Dit ontroerend boek gaat over het volgen van je innerlijke stem, het vinden van je eigen ritme, het loslaten van je verleden, uniek durven zijn, geloven in jezelf.

Het gaat ook, alweer zoals in zoveel boeken van Morya, over vrijheid. Vrijheid als hoogste goed in kleine en grote dingen, in goedheid, in liefde, in moeilijkheden en in keuzes maken, de sublieme vrijheid van de mens als kind van God.

Verwacht tegen eind maart. Steun ons en koop nu reeds in voorverkoop.

Meer info over het boek / Om te bestellen in voorverkoop:
www.mayil.com > Morya Kracht 6

Mayil eNieuws

Uitgelicht

"De eeuwenoude wet van het verlangen zegt dat de mens komt waar hij verlangt te zijn. Zo moet je proberen het doel van je leven te bepalen. Wanneer je een verlangen hebt in je, moet het mooi kunnen zijn. Je moet met heerlijke verlangens kunnen rondlopen op deze aarde."

Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis, blz. 199

Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis

"Altijd is er een ritme. De ene keer is er meer verlangen naar God, de andere keer minder. En net zoals ieder gevoel, komt er in die gevoelens stilaan een rust, en wanneer deze rust er is, kan er een bestendigheid komen vanuit een ander vlak."

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart blz. 121

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart

"De vreugde moet jou leiden, in welke situatie dan ook, waar je ook staat, wat je ook probeert, hoe diep je ook in het leven wil kijken of hoe oppervlakkig je ook misschien wil leven - want dat is dikwijls niet de wil van de mens maar wat hij gewend is te doen. Geef vreugde een plaats in je leven"

Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven blz. 130

Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven

"Ook in spirituele zaken moet je zakelijk durven zijn. Wees dus open, maar zakelijk. Ga niet te veel doen voor mensen, ook niet spiritueel, ook niet vanuit je hart. Kijk en zie dat energie een kostbaar iets is en dat je daarmee moet omgaan als met iets precieus."

Morya Kracht 3: Mens en maatschappij blz. 29

Morya Kracht 3: Mens en maatschappij

"Het is niet zo dat je je eigen leven moet beoordelen, dat je gaat zeggen: "Het is goed" of "Het is slecht." ... Dat wat jij 'slecht' noemt, is een leerschool, iets wat je verder brengt. En wat je 'goed' noemt, is iets wat jou voortdurend opvoedt op een andere manier."

Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen blz. 32-33

Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen

Mayil eNieuws

www.mayil.com
Mayil vzw is een non-profit organisatie
Steun onze werking via een kleine maandelijkse gift op BE80738035148677

Vind je deze nieuwsbrief de moeite waard? Stuur hem eens door naar je vrienden.
Heb je deze nieuwsbrief via-via gekregen? Inschrijven kan op www.mayil.com > eNieuws.
Reacties op deze nieuwsbrief? Klik 'beantwoorden' en laat ze ons weten.
Deze nieuwsbrief bestaat ook in het Engels, het Pools en het Duits.