Mayil eNieuws www.mayil.org

Mei 2015

Afdrukken? Klik hier (pdf, 3 blz.)

--

Liefste e-Nieuwslezer,

"Leven of groeien dat is hetzelfde.
Als ik wil leven, dan groei ik
en als ik wil groeien, leef ik.
Beiden heb ik in mijn eigen handen"

Dit was een persoonlijk "ziele-zinnetje" zoals er zovelen geboren werden in de loop der jaren. Naar goede gewoonte ontvangt elke cursist er eentje via mij van zijn/haar eigen ziel, om te tonen hoe het voelt en welk niveau we zoeken, en steevast is de ontvanger geraakt door de intieme waarheid ervan.

Telepathie is een contact van hart tot hart, en wat gecommuniceerd wordt is essentieel, vol eenvoud, diep herkenbaar, tijdloos, hoopgevend, een bron van kracht. Wat een plezier zal het weer zijn om deze kunst te mogen doorgeven!

E-groetjes van Marie

Verder in deze nieuwsbrief:

* Cursussen "Telepathie en Intuïtieve Ontwikkeling" + gratis introductie-momenten

* Morya Verdiepings-thema's in België en Nederland: laatste datums voor 2015
Nieuw: Turnhout op 5 juli

* Bijzondere volle maan meditaties op 1 mei en 5 juni

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 4 mei 2015

 

Meester Morya,

Uit de ontwikkelingen op aarde zullen voortdurend nieuwe dingen tot stand komen. Dat wil zeggen dat de mens meer en meer aandacht zal hebben voor de dingen die hij in zijn innerlijk kan ervaren, om deze zaken dan te verwoorden en gestalte te geven. Het contact met het innerlijk wordt dus groter, en dat is voor veel mensen een nieuw gegeven. Er zullen altijd mensen zijn die betrokken zijn bij de buitenwereld, zeer zeker en dat zal ook zo blijven. Dit is evident op deze aarde. Maar het accent zal wel verlegd worden. Er zal bijvoorbeeld binnen het onderwijs aan de mensen geleerd worden om zich te richten naar hun innerlijk, en van daaruit de ervaringen te beleven die belangrijk zijn. De menselijke waardigheid zal beschouwd worden als een deeltje van de goddelijke waardigheid. Men zal ook inzien dat er meer en meer vanuit de goddelijke wereld naar de menselijke wereld gebracht wordt en dat er daardoor een grotere ontwikkeling mogelijk is. De intuïtie zal duidelijker spreken en de mens zal zich meer en meer laten leiden door het innerlijk.

Voortdurend zullen er zowel punten van overeenkomst als van verschil zijn. Mensen zullen beseffen dat ze betrokken worden in bepaalde spanningsvelden die niet van deze wereld maar van de andere wereld afkomstig zijn. Deze zullen bepaalde kristallisatiepunten naar voren brengen. Je zal bijvoorbeeld aansluiting vinden bij één bepaalde groep en niet bij een andere groep. Er zullen verschillende strekkingen ontstaan die niet tegengesteld zijn, maar wel elk een totaal ander accent dragen en een andere ontwikkeling.

Via deze groepen zullen bepaalde dingen voltrokken worden. Er zullen dus heel veel groepen tot stand komen die een zeer diep contact zullen hebben met de dingen die wezenlijk zijn voor de aarde. Van daaruit zullen grote ontwikkelingen ontstaan, die uiteindelijk uitgedrukt worden in elke tak van ontwikkeling: de economie, de politiek, het ziekenhuisbeleid en wat dan ook.

Er zullen heel veel zaken tot stand komen vanuit het innerlijk, en iedere keer dat de mens een stapje in deze richting zet, is hij op de juiste manier aan het werk.

Het accent wordt dus gelegd op het contact met het innerlijke, en dat in groepsverband. Vandaar dat er hele grote verschuivingen aan de gang zijn op de aarde. Men is zich opnieuw aan het oriënteren. Het is alsof de mensheid zich opnieuw gaat afstemmen op die innerlijke gebieden en van daaruit de stap zal zetten naar de uiterlijke wereld. Het moment van bezinning, van stilte, is daarin heel belangrijk.

Men zal ook ondervinden dat, wanneer men in de stilte gaat, men betere resultaten behaalt. Nu doet men dikwijls aan brainstorming en komt men samen om van gedachten te wisselen. In de toekomst zal men niet samenkomen om van gedachten te wisselen maar wel om in de stilte samen te zijn en de dingen te doen die belangrijk zijn. Het samenzijn situeert zich dus op een ander niveau. Men zal ook merken dat men in die andere niveaus geleid wordt. (...) Meester Morya

© Geert Crevits, www.mayil.com
Uit Morya Wijsheid 8 "In het centrum van je leven staan": begin van hoofdstuk 13

--
Mayil eNieuws

Cursussen "Telepathie en Intuïtieve Ontwikkeling"
_ zomer en najaar 2015 _
door Marie Crevits

In deze cursus krijg je allerhande basis-informatie over spiritualiteit in de praktijk (omgaan met mensen op de juiste manier, in je eigen kracht komen, omgaan met emoties en gedachten, leven vanuit het hart, intuïtie gebruiken), vaak met verhelderende praktijk-oefeningen.

Daarnaast leer je een beproefde techniek om via het hart contact te maken met de ziel van mensen (van elke leeftijd), dieren, bomen, natuurwezens enz. Tegen het einde van de cursus ben je in staat om vanuit dit contact antwoorden te krijgen op bijna alle mogelijke vragen van mensen. Je kan ook telepathische gesprekken voeren met dieren en planten. Door aan de slag te gaan met je nieuwe vaardigheid en wat meer ervaring op te doen, kan je in de dagen en weken nadien al snel overgaan tot contact met je eigen ziel en zo antwoorden en leiding ontvangen voor je eigen leven.

Compacte zomercursus in ECOlonie (Lage Vogezen, FR)
ma. 3 t/m vr. 7 augustus 2015
(6 dagdelen)

met gratis introductie
op zondagavond 2 augustus (20u-21u)

*
Cursus in Sijsele (Brugge-Maldegem) in vier lessen
op zondagen 13 en 20 september 2015 (10u30 tot 17u30)
en zondagnamiddagen 11 oktober en 15 november (13u30 tot 17u30)

met gratis introductie
op ma. 7 september (19u30-20u30)

*
Cursus in Turnhout (Antwerpen-Eindhoven) in vier lessen
op zondagen 1 en 8 november 2015 (10u30 tot 17u30)
en zondagnamiddagen 22 november en 13 december (13u30 tot 17u30)

met gratis introductie
op zo. 5 juli 2015 (17u30-18u15)

Telkens maximum 16 deelnemers in de cursus.

Alle informatie op: www.hetleven.be

Mayil eNieuws

Morya Samenzijn: Verdiepingsthema's

Nog op de agenda voor 2015:

West-Vlaanderen:
In SIJSELE (Brugge/Maldegem):
do. 7 mei (thema 4: houden van de aarde en je lichaam,...)
do. 25 juni (thema 5: meditatie, stilte, vrijheid)

In MOORSELE (Kortrijk)
ma. 11 mei (thema 4: goed en kwaad, angst vs. vertrouwen,...)
ma. 8 juni (thema 5: stilte, de vrijheid van de kinderen Gods)

Oost-Vlaanderen:
In DRONGEN (Gent)
za. 9 mei (thema 4: onwetendheid, de aarde, je lichaam begrijpen,...)
za. 27 juni (thema 6: de kunst van eenvoudig leven)

Nieuw: In AALST
di. 2 juni (thema 1: omgaan met emoties, de wil, wat is liefde)

NIEUW!
Antwerpen:
In TURNHOUT, afsluiter van het Samenzijn-seizoen 2015
zo. 5 juli (thema 5: meditatie, stilte, vrijheid) (met aansluitend de introductie voor de cursus "Telepathie en Intuïtieve Ontwikkeling", zie hierboven)

Alle data, adressen, informatie over de thema's en meer op:
www.morya.org > Morya Samenzijn

Mayil eNieuws

Bijzondere volle maan meditatie-avonden

volle maanDe dagen rond volle maan zitten vol van een overvloedige en gevende soort energie, en daarom is het goed om in die periode te mediteren of te bezinnen en open te staan voor die impuls.

De volle manen van april (de Mensheid), mei (de Boeddha) en juni (de Christus) zijn speciaal invloedrijk voor de wereld. Door je hierop af te stemmen in groep maak je meer dingen mogelijk, zowel in je eigen leven als in het leven van anderen.

vr. 1 mei 2015: Volle maan van 'de Boeddha' (Wesak)
vr. 5 juni 2015: Volle maan van 'de Christus'

In Hertsberge (bij Brugge). Wie deelneemt en de smaak te pakken krijgt, kan nadien ook aansluiten bij onze 'Groeigroep'.

Meer informatie / inschrijven op:
www.morya.org > Meditatie-avonden

Mayil eNieuws

www.mayil.com
Mayil vzw is een non-profit organisatie

Volg ons op facebook!

Vind je deze nieuwsbrief de moeite waard? Stuur hem eens door naar je vrienden.
Heb je deze nieuwsbrief via-via gekregen? Inschrijven kan op www.mayil.com > eNieuws.
Wil je je uitschrijven? Stuur ons een mailtje.
Deze nieuwsbrief bestaat ook in het Engels, het Pools en het Duits.